GREENPEACE

סדרת מודעות העושה שימוש בקריאייטיב “האנשה” של בעלי חיים על מנת להניע גולשים לפעילות מחאתית.

GREENPEACE

סדרת מודעות העושה שימוש בקריאייטיב “האנשה” של בעלי חיים על מנת להניע גולשים לפעילות מחאתית.

לקט ישראל

קמפיין עבור עמותת לקט ישראל, תחת הקונספט של  “הצלת ארוחות” לטובת עידוד תרומות דרך האינטרנט.

לקט ישראל

קמפיין עבור עמותת לקט ישראל, תחת הקונספט של  “הצלת ארוחות” לטובת עידוד תרומות דרך האינטרנט.

אקווריום ישראל

סדרת מודעות העושה שימוש ביופיו של העולם התת מימי להשקת אקווריום ישראל בירושלים

אקווריום ישראל

סדרת מודעות העושה שימוש ביופיו של העולם התת מימי להשקת אקווריום ישראל בירושלים.

GREENPEACE

שימוש בקריאייטיב מוחשי ומניע לפעולה של “הורדת השאלטר” ליצירת ענין והדגשת המסר בקמפיין למען סגירת תחנה פחמית ומעבר לאנרגיה סולארית.

GREENPEACE

שימוש בקריאייטיב מוחשי ומניע לפעולה של “הורדת השאלטר” ליצירת ענין והדגשת המסר בקמפיין למען סגירת תחנה פחמית ומעבר לאנרגיה סולארית.

מכללת אוהלו

קריאייטיב “השוואתי” של הגדרות לביטויים מוכרים, המדגישים את תפיסת העולם של מכללת אוהלו ויתרונותיה.

מכללת אוהלו

קריאייטיב “השוואתי” של הגדרות לביטויים מוכרים, המדגישים את תפיסת העולם של מכללת אוהלו ויתרונותיה.

Who touched my phone

פיתוח אפליקציה המאפשרת לגלות מי, מתי והיכן חיטטו בסמארטפון שלך.

Who touched my phone

פיתוח אפליקציה המאפשרת לגלות מי, מתי והיכן חיטטו בסמארטפון שלך.

This site has been Amplified